Felanmälan

Telefon kontoret mellan 08.00 – 16.00(Lunch 12.00 – 13.00)

Vid akuta fel när felamälan är stängd, akut är sådant fall som är till skada för fastigheter eller person, ring: Journummer 0709 – 659 991

Störningsjouren Securitas
Om du blir störd i ditt boende ring Securitas på telefon: 010 – 470 52 52