Om oss

Verksamhet

Sölvegårds Entreprenad AB erbjuder hjälp med ny, om och tillbyggnader av fastigheter.

Vi erbjuder totallösningar innefattande allt inom ny-, till- och ombyggnad inklusive fasad, takarbeten, målning stenläggning, murning och kakelsättning tillsammans med våra samarbetspartners.

Kundfokus

Vi skall alltid säkerställa att kundens krav fastställs och dokumenteras. Avstämning av kundkrav sker i kontraktsgenomgång före beställning eller i orderbekräftelse där uppdragsbeskrivning ingår.

Kvalitetspolicy

Sölvegårds Entreprenad AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda bygguppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.

Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

I vårt arbete använder vi vedertagen byggteknik och arbetsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav samt branschkrav.

Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad byggnation i rätt tid och till rätt utförande.
Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.